barati_kor                     barati_kor                     alapitvany

Írásbeli vizsga utáni teendők

A 6 évfolyamos képzés (tanulmányi terület 0009) szóbeli behívási ponthatára: 114,5 pont.

Elért pontok 6. évf.        Pontszámítás 6. évf.          6.évf. szóbeli témakörök

Elért pontok 8. évf.       Egyéni jelentkezés menete      Előző évi ponthatárok

A 2019. január 19-én megírt írásbeli felvételi vizsgák javítása után elkészült Értékelő lap eredeti példányát személyesen kell átvenni a Révai Miklós Gimnáziumban (9021 Győr, Jókai út 21.) 2019. január 30-án (szerdán) ill. január 31-én (csütörtökön) 8.00 és 16.00 között.

Az átvételhez hozzon magával egy fényképes igazolványt (diákigazolvány, személyi igazolvány, útlevél).

Ugyanekkor a vizsgázó és szülője, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti a kijavított dolgozatokat. Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén a vizsgázó törvényes képviselője, a megtekintést követő első munkanap 16 óráig, írásban észrevételeket tehet a középiskolában.

A dolgozatok megtekintésekor a vizsgázó és szülője a feladatlapokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgép, telefon) másolatot készíthet ill. a dolgozatokról másolatot kérhet.